Regulamin pola namiotowego

Regulamin dla korzystających z pola namiotowego Ośrodka Wypoczynkowego „WODNIK” w Pobierowie

 1. Na terenie pola namiotowego dokonujemy rejestracji mieszkańców, każdy wypoczywający ma obowiązek zameldować się w dniu przyjazdu w recepcji i pobrać numer, który należy umieścić w widocznym miejscu namiotu lub przyczepy.
 2. Pole namiotowe czynne jest w sezonie od 1 czerwca do 30 września, inny termin pobytu możliwy po ustaleniu z właścicielem.
 3. Za wykupiony, ale nie wykorzystany pobyt w bieżącym sezonie, nie udziela się zwrotu gotówki.
 4. Doba pobytowa na polu namiotowym trwa do godz. 12.00 następnego dnia.
 5. Osoby zamierzające przedłużyć pobyt, zobowiązane są do uregulowania opłaty przed godziną 12:00.
 6. Nieopuszczenie pola namiotowego/campingowego do godziny 12:00 powoduje automatyczne naliczenie opłaty w wysokości 100% stawki podstawowej.
 7. Dzieci przebywające na terenie ośrodka, a w szczególności na placu zabaw winny obowiązkowo znajdować się pod opieką i nadzorem rodziców lub opiekunów.
 8. Cisza nocna obowiązuje od 22.00 do 7.00.
 9. Palenie ognisk jest możliwe tylko w miejscach wyznaczonych i za zgodą właściciela.
 10. Należy zgłaszać w recepcji WSZYSTKIE osoby odwiedzające. Osoby odwiedzające – do 3 godzin za darmo, powyżej naliczana jest stawka dobowa według cennika.
 11. Po upływie terminu zamieszkania osoba korzystająca z pola namiotowego zobowiązana jest do pozostawienia ładu i porządku oraz do oddania numerka
 12. Właściciel pola namiotowego nie odpowiada za zagubione lub skradzione wartościowe przedmioty.
 13. Na terenie pola namiotowego zabrania się:
  • używania otwartego ognia w namiotach,
  • grillowania poza miejscem do tego wyznaczonym,
  •  ingerowania w jakikolwiek sposób w okoliczną zieleń,
  • dewastowania infrastruktury pola namiotowego i przyległych obiektów,
  • zakłócania porządku na polu namiotowym,
  • zaśmiecania terenu pola namiotowego,
 14. Na polu namiotowym mogą przebywać zwierzęta domowe, przy czym właściciele zobowiązani są do ich nadzoru, jak również do posiadania aktualnej książeczki szczepień, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania ich poza teren ośrodka wyłącznie na smyczy.
 15. Opłata za zwierzę (np. psa, kota) wynosi 10,00 zł dziennie.
 16. Osoby wjeżdżające pojazdem silnikowym na teren ośrodka mają obowiązek uiszczenia opłaty parkingowej zgodnej z aktualnie obwiązującym cennikiem opłat.
 17. Zabrania się mycia pojazdów samochodowych na terenie ośrodka.
 18. W razie jakichkolwiek uchybień lub spostrzeżonych zagrożeń wszystkie informacje kierować proszę do pracownika recepcji.
 19. Należy stosować się do zgodnych z prawem poleceń właściciela pola namiotowego.
 20. Każdy uczestnik pola namiotowego jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu. Osoby nie przestrzegające powyższego regulaminu zostaną wydalone poza teren pola namiotowego bez możliwości powrotu.
 21. Skargi, wnioski i życzenia można zgłaszać w recepcji ośrodka.
 22. Wszystkie inne kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie należy każdorazowo uzgadniać z kierownikiem. W sytuacjach szczególnych prosimy zwracać się o pomoc do pracownika obsługującego wstęp na pole namiotowe.